Ултравиолетовото зрачење од сонцето му помага на човечкото тело да го создаде витаминот Д, кој е […]
Производството на сапун како занает било основано во Европа во 17 век. Здружението на производителите на […]
Млечните заби не се направени од млеко. Тоа се малечки, цврсти бели израстоци, што никнуваат во […]
Сапунот се добива со хемиска реакција помеѓу киселините на масти (масло, маст) и база (натриум хидроксид или сода).
Илустрираната книга „Биди среќна ѕвездичка“ од авторката Радмила Костова-Мила е составена од 11 кратки поучни приказни за деца.