Дали знаеш да играш домино? Кој е најдолгиот домино-ред што го имаш направено? Оваа игра, што се базира на редење правоаголни блокови, потпрени еден со друг, била предизвик за една
група од девет луѓе од САД и Канада да го направат најдолгиот домино-ѕид. Тие успеале да направат домино-ѕид долг 51,7 метри, со што постигнале светски рекорд.

Погледни кaко изгледа најдолгиот домино-ѕид во светот.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *